Luister LIVE!

  

elieraterinkWINTERSWIJK -Elie Raterink is in korte tijd al het tiende jeugdlid van FC Trias uit Winterswijk dat de overstap naar een BVO (betaaldvoetbalorgani-

satie) maakt. Na het volgen van een aantal trainingen en wedstrijden bij FC Twente is Elie Raterink door de Enschedese club geselecteerd voor een plaats op de FC Twente Voetbalacademie.

Lees meer...

oplichting(door Jan Ruesink)

WINTERSWIJK - Zo zout hadden ze het op het politiebureau in Winterswijk nog nooit gegeten. Is het normaal de politie die burgers waarschuwt voor oplichters die valse facturen rondstrooien, ditmaal was ze zelf doelwit van een bedrieger. Maar volgens wijkagent Willem Saris nam de Winterswijkse politie de rekening direct al met een korreltje zout.

‘Oplichting in het hol van de leeuw’, twitterde Saris vandaag over de valse factuur. Een bedrijf uit Haarlem stuurde de politie een rekening van 5249,11 euro voor de inzet van extra zout-strooi-eenheden: vijf vrachtwagens, vijf dagen loon met nachttoeslag plus 423 ton zout. Of inspecteur Van der Toorn maar even betalen wilde.

Lees meer...

afvalboeteWINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk maakt ernst met het toezicht op het nieuwe systeem van afvalinzameling. Vanochtend heeft het team handhaving van de gemeente al een boete van 90 euro uitgedeeld aan een bewoner die een zak met afval naast de ondergrondse container aan de Joost van den Vondelstraat achterliet.

Lees meer...

 

zonnebrinkkerkWINTERSWIJK - De protestantse gemeente Winterswijk gaat op termijn een van haar twee kerkgebouwen (de Jacobskerk dan wel de Zonnebrinkkerk)  afstoten. Ook wordt gedacht aan een commerciële partij voor de exploitatie van het zalencentrum van de Zonnebrinkkerk en aan het medegebruik van die kerk door een andere geloofsgemeenschap. Een onderzoekscommissie gaat zich nu buigen over mogelijke oplossingen.

(Foto Zonnebrinkkerk, foto Jan Ruesink)

Lees meer...

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK - De komst van veel buitenlanders heeft kunnen voorkomen dat de omvang van de Winterswijkse bevolking het afgelopen jaar sterk zou teruglopen. De bevolking is nu in een jaar uiteindelijk maar met 40 inwoners gedaald, maar zonder buitenlandse migranten zou de afname 665 hebben bedragen. Dat blijkt uit vandaag bekendgemaakte cijfers van het CBS.

Winterswijk kreeg vorig jaar te maken met een sterfte-overschot: tegenover 210 levend geboren kinderen stond het overlijden van 301 personen. Daarnaast verkasten 1434 Winterswijkers naar elders in het land en daar kwamen er vanuit andere gemeenten maar 860 voor terug. Dat betekende dus ook een binnenlands vertrekoverschot.

Daar stond tegenover dat zich 760 mensen vanuit het buitenland hier kwamen wonen, terwijl er maar 135 van Winterswijk naar het buitenland vertrokken. Per saldo nam de bevolking hierdoor in 2015 af van 28.977 tot 28.937, een daling van 40 oftewel 0,14 procent.